Palladium.cz, a.s.

Naše společnost byla založena v roce 2003. Naší hlavní náplní práce jsou stavební činnost, revitalizace a asanace starých staveb (brownfields) a dále projekční a inženýrská činnost spojená s technickým poradenstvím.

Stavební činnost

 • výstavba rodinných domů zděnných a dřevostaveb z panelů DEKPANEL nebo EUROPANEL
 • rekonstrukce a výstavba nových střešních konstrukcí – krovů
 • montáže tesařské, pokrývačské a klempířské
 • montáže střešních oken vč. jejich příslušenství

Revitalizace budov

 • řešení modernizace starých staveb – brownfields
 • asanace budov vč. přípravy a realizace demolice objektů
 • zateplení fasády budov

Projekční a inženýrská činnost

 • technické poradenství
 • zajištění územně plánovací dokumentace, projektová dokumentace pro územní řízení včetně veškerých podkladů pro územní řízení a vyřízení a předání územního řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení, vyřízení podkladů pro stavební povolení, předání stavebního povolení
 • dokumentace pro zadání stavby včetně technologických celků, koordinační situace, dokumentace skutečného stavu a předložení veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci
 • výkon technické dozoru            
 • řízení stavby vč. zajištění dohledu na bezpečnost práce a požární ochranu (BOZP)

Jsme průběžně školeni v montáži stavebních materiálů – naše certifikáty a osvědčení

Příklady realizovaných staveb s dodávkou projekční a inženýrské činnosti

Scroll To Top