INTERIÉR DĚTSKÉ HERNY

Pronájemní prostor měl celkovou výměru 248 m2. Zde je umístěna dětská herna pro děti předškolního věku (10 měsíců až 6 let). Prostor je navržen na kapacitu deseti cvičících dětí, dvou lektorů a deseti přítomných dospělých osob. Hlavní dominantou prostoru je samotná herní plocha, která je od zbytku oddělena skleněnou stěnou, sloužící i jako odhlučnění pro rodiče čekající v prostoru recepce. Na recepční prostory navazuje blok vyhrazený pro zázemí. Nalezneme zde toalety (s invalidní úpravou) pro rodiče a smíšené toalety pro děti. Zaměstnancům je určeno zázemí se sprchou, toaletou a šatními skříňkami. Tento blok se zázemím je opláštěn borovou překližkou a vytváří dominantu tohoto prostoru spolu s navazujícími recepčními prostory. Stavba je navržena tak, aby zasahovala co nejméně do stávající stavby. Jediným mokrým procesem je stěrkování stávající podlahy pro potřeby pokládky marmolea. Nově budované příčky, které jsou všechny nenosné, budou zhotoveny z SDK o zdvojeném záklopu, izolace, o celkové tloušťce cca 160mm. Stropy jsou rovněž sádrokartonové a v nich je umístěna elektroinstalace, SHZ, EPS, fancoily, světla, atd. Vzduchotechnika je kvůli prostoru tažena pod SDK záklopem, je tedy přiznaná a barevně upravená. Truhlařina je provedena převážně z lamina. Dle dokumentace v požadovaných místech opatřeny perlinkou, omítkou a malbou. Stávající ŽB konstrukce jsou opláštěny SDK záklopem. Skleněná stěna kotvena mezi podlahou a stropem. Stropy jsou opatřeny bílou výmalbou. Výška stropů je rozdělena dle provozů v půdorysech. V prostorách se zvýšenou vlhkostí jsou použity speciální SDK desky. Vnitřní obklady zdí jsou provedeny keramickými glazovanými obkladačkami ve vhodném barevném provedení. Obklady jsou provedeny v místnostech s mokrým provozem v sociálním zařízení dle půdorysu. Veškeré hrany jsou opatřeny speciálními obkladovými lištami. Obklad zázemí borovými překližkami o tloušťce 12mm, lakovanými. Ve veškerých místnostech, kde je podlaha z keramické dlažby, je proveden ve spodní části zdi keramický soklík výšky 100 mm. V prostoru chodby je jako nášlapná vrstva položeno marmoleum.

 

Fotogalerie

Scroll To Top