Naše certifikáty a osvědčení

ROTO STŘEŠNÍ OKNA - Roto střešní okna s.r.o.

Základní montážní a technické školení - Držitel tohoto osvědčení byl seznámen s pracovními postupy, technickými vlastnostmi a konstrukcí střešních oken Roto. Zavazuje se dodržovat montážní návody, doporučení a postupy platné pro jejich montáž.

Montážní a technické školení pro pokročilé - Držitel tohoto osvědčení byl seznámen s pracovními postupy, technickými vlastnostmi a konstrukcí střešních oken Roto. Zavazuje se dodržovat montážní návody, doporučení a postupy platné pro jejich montáž.

CEMBRIT - Cembrit a.s.

Odborná způsobilost k pokládce střešních krytin společnosti Cembrit, a.s., typu: Vlnitá střešní krytina, maloplošná střešní krytina včetně doplňkového sortimentu.

EUROPANEL - EUROPANEL s.r.o.

Odborná způsobilost k montáži stavebního systému Europanel.

DEKPANEL - DEKTRADE a.s.

Osvědčení- Konstrukční systém Dekpanel D - Toto osvědčení potvrzuje absolvování teoretického školení o zásadách montáže výše uvedeného systému.

ISOVER - Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Izolační materiály Isover - skelná vlna, čedičová vlna, EPS, XPS - Držitel certifikátu získal odborné a praktické znalosti a schopnosti k provádění aplikací izolačních materiálů Isover dle technických a technologických předpisů daných výrobcem.

Nadkrovní systém zateplení střechy Isover - Držitel certifikátu prokázal odborné a praktické znalosti a schopnosti k provádění zateplení střech aplikací nadkrokevního systému Isover dle technických a technologických předpisů daných výrobcem.

WEBER - Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Osvědčení - Držitel osvědčení je teoreticky i prakticky zaškolen pro aplikaci materiálů firmy Saint-GobainConstructionProducts CZ a.s., divize Weber.

Scroll To Top