O NÁS

Palladium.cz, a.s.

Naše společnost byla založena v roce 2003. Naší hlavní náplní práce jsou stavební činnost, revitalizace a asanace starých staveb (brownfields) a dále projekční a inženýrská činnost spojená s technickým poradenstvím.


Stavební činnost

 • výstavba rodinných domů zděnných a dřevostaveb z panelů DEKPANEL nebo EUROPANEL
 • rekonstrukce a výstavba nových střešních konstrukcí – krovů
 • montáže tesařské, pokrývačské a klempířské
 • montáže střešních oken vč. jejich příslušenství


Revitalizace budov

 • řešení modernizace starých staveb – brownfields
 • asanace budov vč. přípravy a realizace demolice objektů
 • zateplení fasády budov


Projekční a inženýrskou činnost

 • technické poradenství
 • zajištění územně plánovací dokumentace, projektová dokumentace pro územní řízení včetně veškerých podkladů pro územní řízení a vyřízení a předání územního řízení
 • projektová dokumentace pro stavební povolení, vyřízení podkladů pro stavební povolení, předání stavebního povolení
 • dokumentace pro zadání stavby včetně technologických celků, koordinační situace, dokumentace skutečného stavu a předložení veškerých dokladů potřebných ke kolaudaci
 • výkon technické dozoru            
 • řízení stavby vč. zajištění dohledu na bezpečnost práce a požární ochranu (BOZP)


Jsme průběžně školeni v montáži stavebních materiálů – naše certifikáty a osvědčení


Příklady realizovaných staveb s dodávkou projekční a inženýrské činnosti

Introduction

We project, build and re-construct family houses, apartments, loft conversions and commercial areas. We offer complex services including plans – interior design and 3D visualisation, we provide you consultancy, ensurebuilding permission as well as approval of construction work. We are also experienced with loft conversions, maisonettes or lofts. See our successful projects.

Construction activities

Project and engineering activities

Interesting interior design can arise from only rejuvenation, uncomplicated improvements or conversions of already existing area or room. Interior redesign is based on the work with existing equipment and extras.           

Contact us. We are looking forward to tentative discussion over your concrete requirements and over potential future cooperation. Petr Wimmer – company CEO

Scroll To Top